OBEZBIJEDITI BOLJE USLOVE ZA MLADE U SVIM OBLASTIMA

Mladima u Crnoj Gori naročito na sjeveru, nedostaje prakse, usavršavanja, zadržavanja u našoj drzavi i obezbjeđivanje radnih mjesta. Znamo da program stručnog osposobljavanja traje 9 mjeseci, a šta nakon toga? Smatram da treba da se nađe rješenje da se mladima…

VJERUJEM U DOBRU SARADNJU

Prvi sastanak Savjeta mladih koji je održan u kancelariji Eu kutak ostavio je dobre utiske na mlade sa sjevera Crne Gore. Članica Savjeta, Kristina Dašić, izrazila je zadovoljstvo što je mladima pružena mogućnost da se istaknu, dolaze do novih saznanja…

ŠKOLOVANJE PREDNOST ULASKA CRNE GORE U EU

Problem mladih ogleda se u nemogućnosti da se izbore za svoja osnovna ljudska i manjinska prava što smatram među glavnim problemima današnjice. Kao prednost ulaska Crne Gore u EU jeste mogućnost nastavka školovanja i studiranja u zemljama članica EU. Ismar…

ODRŽAN SASTANAK TIMA ZA EVROPU SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINE KOLAŠIN

Sasvjet mladih za EU i Tim za Evropu održao je konstruktivan sastanak sa predstavnicima Opštine Kolašin. Ovom prilikom mladi su razmijenili mišljenja i zajedno sa predstavnicima Opštine donijeli su zaključke za poboljšanje života i standarda mladih kako na sjeveru, tako…

OTVORITI PROSTOR ZA MLADE DA SE UKLJUČE

Članovi Savjeta mladih za EU razgovarali su sa predstavnicima Opštine Kolašin o unaprjeđenju pozicije mladih. Sastanku je prisustvovalo oko 20 članova Savjeta koji je formiran u sklopu projekta EU kutak, koji realizuje NVO MMNE. Tim za Evropu juče je održao…

DA IDEJE I PREPORUKE MLADIH BUDU UVAŽENE

O problemima i potrebama mladih znaju upravo oni sami, a o njihovoj budućnosti nikako ne bi trebali odlučivati drugi umjesto ili mimo njih.. Osnivanje Savjeta mladih za EU sa sjevera je dobar potez, da se glas mladih čuje i da…

EVROPSKI DAN U KOLAŠINU

U četvrtak 02. marta tim za Evropu posjetiće Opštinu Kolašin. Tog dana u Kolašinu biće održan sastanak Savjeta mladih za EU sa donosiocima odluka opštine Kolašin, u prostorijama Centra za kulturu sa početkom u 10 časova. Nakon održanog sastanka Tim…

U MODI JE ZNANJE! ZASLUŽI ZVANJE!

Odlika 21. vijeka jeste suočavanje sa nepredvidivom budućnošću koja čini da mladi ne tragaju samo za znanjem, već za raznim vrstama zabave, rekaracije koje ih na kraju povedu u pogrešnom smjeru. Oni žele da igraju aktivnu ulogu u oblikovanju svijeta…