NEKA SVAKO UGRADI PO JEDNU CIGLU TOLERANCIJE I MIRA U CRNU GORU I ONA ĆE BITI PRAVI DOM ZA SVE NJENE GRAĐANE

Gledamo svakim danom narastanje međunacionalnih tenzija u Crnoj Gori. Osim osjećaja nelagode, uzavrela nacionalna krv se odražava na sve sfere našeg života. Ako bacimo pogled ka EU kojoj težimo, vidjećemo da boje zastave ne smiju da nas dijele već da nas spajaju. Rukovanje i međunacionalno pomirenje su osnovna pretpostavka prosperiteta zajednice, zato učinimo to što prije.

Ognjen Vujović, član Savjeta mladih za EU.

NVO MMNE je u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija formirala Savjet mladih za EU sa ciljem da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija, studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Želimo omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje saprovedu u dijelo, mijenjaju zajednicu na bolje, utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinjeti sveukupnom razvoju Crne Gore.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.