MONITORING MEDIJA OD 15.05.2023. DO 15.08.2023.

NVO MMNE je u sklopu projekta „EU kutak“ objavila treću tromjesječnu analizu medija u periodu od 15. maja 2023. do 15. avgusta 2023. godine na kojem je radio tročlani tim NVO Multimedijal Montenegro u saradnji sa eksternim konsultantom Adisom Softićem.…

MONITORING MEDIJA OD 15. FEBRUARA DO 15. MAJA

NVO MMNE je u sklopu projekta „EU kutak“ objavila drugu tromjesječnu analizu medija u periodu od 15. februara 2023. do 15. maja 2023. godine na kojem je radio tročlani tim NVO Multimedijal Montenegro u saradnji sa eksternim konsultantom Adisom Softićem.…

MONITORING MEDIJA OD 15. NOVEMBRA 2022. DO 15. FEBRUARA 2023.

NVO MMNE je u sklopu projekta „EU kutak“ objavila prvu tromjesječnu analizu medija u periodu od 15. novembra 2022. do 15. februara 2023. godine na kojem je radio tročlani tim NVO Multimedijal Montenegro u saradnji sa eksternim konsultantom Adisom Softićem.…

MONITORING MEDIJA OD 12. JANUARA 2022. DO 11. APRILA 2022.

NVO MMNE je u sklopu projekta „Eu kutak na sjeveru Crne Gore“ objavila novu  tromjesječnu analizu media u periodu od 12. Januara do 11. Aprila na kojoj je radio tročlani tim NVO Multimedijal Montenegro u saradnji sa eksternim konsultantom. U…

Monitoring medija od 11 oktobra 2021 do 11 januara 2022

MONITORING MEDIJA OD 11 OKTOBRA 2021 DO 11 JANUARA 2022

EVROPSKE INTEGRACIJE TEMA U 652 MEDIJSKE OBJAVE NVO MMNE je u sklopu projekta „Eu kutak na sjeveru Crne Gore“ objavila novu  tromjesječnu analizu media u periodu od 11. oktobra 11. Januara na kojoj je radio tročlani tim NVO Multimedijal Montenegro…