MONITORING MEDIJA OD 15. FEBRUARA DO 15. MAJA

NVO MMNE je u sklopu projekta „EU kutak“ objavila drugu tromjesječnu analizu medija u periodu od 15. februara 2023. do 15. maja 2023. godine na kojem je radio tročlani tim Multimedijala Montenegro u saradnji sa eksternom konsultantkinjom Anesom Ličinom i grafickim dizajnerom Vojislavom Đukićem.


U prethodna tri mjeseca sprovodila su se istraživanja 5 lokalnih internet portala iz Bijelog Polja, Berana i Rožaja. Predmet monitoringa su internetske publikacije Vijesti iz Bijelog Polja, Radio Bijelo Polje, Radio Berane, Berane Online i Radio Rožaje.

Cilj monitoringa je da se utvrdi koliko mediji izvještavaju o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i koliko se građani istinski mogu informisati kroz navedene medije o ovom procesu.

U posmatranom periodu mediji koji su predmet ove analize objavili su 138 članaka. Najviše članaka se primarno odnosilo na proces EU integracija ali u dijelu koji se tiče evropskih standarda i vrijednosti – 47 članka,
a 91 članaka koji su se primarno odnosili na proces EU integracija u tehničkom smislu.


Najveći broj tekstova vezanih za Evropske integracije objavljeni su u rubrikama koje se odnose na Društvo.
Najviše tekstova odnosilo se na državni nivo, naslovi su u najvećem broju slučajeva odgovarali suštini, odnosno sadržini teksta.

Izvještaj u elektronskom formatu je dostupan na sajtovima www.mmne.me i www.eukutak.me.

Ovaj izvještaj dio je projekta „EU kutak“ koji sprovodi NVO Multimedijal Montenegro. Projekat je finansijski podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE. Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.
Projekat finansira Evropska unija.

Sadržaj ovog monitoringa je isključiva odgovornost NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) i ni na koji način ne odražava stavove CGO-a ili Evropske unije.