MONITORING MEDIJA OD 11 OKTOBRA 2021 DO 11 JANUARA 2022

EVROPSKE INTEGRACIJE TEMA U 652 MEDIJSKE OBJAVE

NVO MMNE je u sklopu projekta „Eu kutak na sjeveru Crne Gore“ objavila novu  tromjesječnu analizu media u periodu od 11. oktobra 11. Januara na kojoj je radio tročlani tim NVO Multimedijal Montenegro u saradnji sa eksternim konsultantom.

U prethodna tri mjeseca sproveden je monitoring crnogorskih media, internet portala Vijesti, Analitika I Radio Bijelo Polje. Štampanih medija Vijesti, Dan i Pobjeda, kao i centralnog dnevnika RTCG-a, sa ciljem da se utvrdi koliko I kako mediji izvještavaju. O procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji i koliko se građani putem medija štampanih i elektronskih medija mogu informisati o ovom procesu.

Za navedeni vremenski period MMNE tim je analizirao ukupno 12955 medijskih objava u štampanim medijima i centralnom dnevniku RTCG. Od čega je u 276 njih obrađena tema sa EU integracija. Pored toga 376 članaka je objavljeno na portalima Vijesti, Portal Analitika i Radio Bijelo Polje. Ukupan broj tekstova I priloga koji je objavljen u štampanim I elektronskim medijima koji su bili predmet ove analize je 652.

U posmatranom periodu od 3 mjeseca tek svaki pedeseti tekst u štampanim medijima odnosio se na proces evropskih integracija Crne Gore. Najviše je bilo članaka koji su se primarno odnosili na proces EU integracija. Ali u dijelu koji se tiče evropskih standarda i vrijednosti – 147. Članaka koji su se primarno odnosili na proces EU integracija u tehničkom smislu – 82. Najveći broj tekstova vezanih za Evropske integracije objavljeno je u rubrikama koje se odnose na Politiku. Najviše tekstova odnosilo se na državni nivo, naslovi su u najvećem broju slučajeva odgovarali suštini, odnosno sadržini teksta. U odnosu na prethodnu tromjesečnu analizu, broj tekstova koji se tiče EU integracija je povećan za 2.25%.

Izvještaj u elektronskom formatu je dostupan na sajtovima www.mmne.me i www.eukutak.me

Ovaj izvještaj je dio projekta „EU kutak na sjeveru Crne Gore“ koji sprovodi NVO Multimedijal Montenegro. U partnerstvu sa NVO Sjeverna Zemlja. Projekat je finansijski podržan od OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika –M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija.

NVO Multimedijal Montenegro

mmne.me