Objavljena prva media monitoring analiza o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

NVO MMNE je u sklopu projekta „Eu kutak na sjeveru Crne Gore“ objavila prvu tromjesječu analizu media u periodu od 11.jula do 11.oktobra na kojem je radio tročlani tim Multimedijal Montenegro organizacije u saradnji sa eksternim konsultantom.U prethodna tri mjeseca sprovodila su se istraživanja crnogorskih media, internet portala Vijesti i Analitika, štampanih medija Vijesti, Dan i Pobjeda, kao i centralnih informativnih dnevnika RTCG-a, sa ciljem da se utvrdi koliko mediji izvještavaju o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji i koliko se građani putem medija štampanih i elektronskih medija mogu informisati o ovom procesu.Istraživanje je pokazalo da je svaki pedesetpeti tekst u štampanim medijima odnosio se na proces evropskih integracija Crne Gore, a da je najviše bilo članaka koji su se primarno odnosili na proces EU integracija u dijelu koji se tiče evropskih standarda i vrijednosti. Najveći broj tekstova vezanih za Evropske integracije objavljeno je u rubrikama koje se odnose na Politiku.U navedenim štampanim medijima praćena je prisutnost tekstova koji su kompletno posvećeni procesu ili dijelu procesa EU integracija – kvalifikovani kao “primarno o EU-tehnički”, odnosno onih tekstova koji pominju EU standarde i vrijednosti u pomenutim oblastima kao “primarno o EU-standardi i vrijednosti”.Svi izvještaji će biti objavljen nakon tri mjeseca istraživanja, a kako bi se precizno sprovelo istraživanje morala se napraviti posebna metodologija o kojoj će više pisati na kraju izvještaja.Izvještaj u elektronskom formatu je dostupan na sajtovima www.mmne.me i www.eukutak.me. Ovaj izvještaj je dio projekta „EU kutak na sjeveru Crne Gore“ koji sprovodi NVO Multimedijal Montenegro u partnerstvu sa NVO Sjeverna Zemlja. Projekat je finansijski podržan od OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika –M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO).