IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD 21.04.2024. do 21.05.2024.

U posmatranom periodu mediji koji su predmet ove analize objavili su 99 članaka. Najviše članaka se primarno odnosilo na proces EU integracija ali u dijelu koji se tiče evropskih standarda i vrijednosti – 51 članka, a 48 članaka koji su se primarno odnosili na proces EU integracija u tehničkom smislu.

Najveći broj tekstova vezanih za Evropske integracije objavljeni su u rubrikama koje se odnose na Politiku. Najviše tekstova odnosilo se na državni nivo, naslovi su u najvećem broju slučajeva odgovarali suštini, odnosno sadržini teksta.

Za potrebe medijskog monitoringa razvijena je posebna metodologija koja je dostupna na kraju ovog izvještaja.