ZA STVARANJE DEMOKRATIJE VAŽNO JE OSTAVITI NA MIRU PEPEO PROŠLOSTI I OKRENUTI SE ZIDANJU TEMELJNE BUDUĆNOSTI!

Najveći problem mladih u Crnoj Gori jeste nezaposlenost, zbog toga 50% mladih ljudi ima zelju da napusti našu državu u potrazi za boljom budućnošću. Nijedna državna institucije se ne bavi iseljavanjem mladih iz naše države.

Neophodno je, između ostalog, stvoriti uslove za zadržavanje najobrazovanijih mladih ljudi, tj. mladih koji svojim stručnim znanjem mogu pomoći oporavak različitih segmenata društva. Zato pozivam mlade ljude da se uključe i da svi zajedno podnesemo inicijative Vladi i nadležnim institucijama kako bi zadržali mlađe generacije u Crnoj Gori i svi zajedno gradili put ka Evropskoj uniji.

Milun Rmuš, član Savjeta mladih za EU.

NVO MMNE je u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija formirala Savjet mladih za EU sa ciljem da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija, studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Želimo omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje saprovedu u dijelo, mijenjaju zajednicu na bolje, utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinjeti sveukupnom razvoju Crne Gore.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.