DA IDEJE I PREPORUKE MLADIH BUDU UVAŽENE

O problemima i potrebama mladih znaju upravo oni sami, a o njihovoj budućnosti nikako ne bi trebali odlučivati drugi umjesto ili mimo njih..

Osnivanje Savjeta mladih za EU sa sjevera je dobar potez, da se glas mladih čuje i da njihove ideje i preporuke budu uvažene. Iznošenjem mišljenja, kritika i preporuka kroz proces dijaloga, mladi imaju u rukama moćno oružje koje im omogućava da stvarno utiču na svoju budućnost. O problemima i potrebama mladih znaju upravo oni sami, a njihovoj budućnosti nikako ne bi trebali odlučivati drugi umjesto ili mimo njih.

Kadir Monić, član Savjeta mladih za EU.

NVO MMNE je u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija formirala Savjet mladih za EU sa ciljem da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija, studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Želimo da omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje saprovedu u dijelo, mijenjaju zajednicu na bolje, utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinjeti sveukupnom razvoju Crne Gore.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.