ODRŽAN SASTANAK TIMA ZA EVROPU SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINE KOLAŠIN

Sasvjet mladih za EU i Tim za Evropu održao je konstruktivan sastanak sa predstavnicima Opštine Kolašin. Ovom prilikom mladi su razmijenili mišljenja i zajedno sa predstavnicima Opštine donijeli su zaključke za poboljšanje života i standarda mladih kako na sjeveru, tako i u cijeloj Crnoj Gori.

Potpresjednik Opštine Kolašin, Miodrag Bulatović, kazao je da mu se ideja za formiranje Savjeta mladih za EU jako svidjela, te da se nada da će se na ovaj način više govoriti o problemima mladih sa sjevera Crne Gore.

„U prostorijama Centra za kulturu opštine Kolašin imali smo jedan vrlo konstruktivan i dobar sastanak sa predstavnicima Savjeta mladih za Evropu, na kojem smo donijeli određene zaključke koje se odnose na mjere koje se mogu preduzeti za poboljšanje života i standarda mladih u našem gradu, kako bismo radili na tome da oni ostanu u našem gradu, gdje bi radili i privređivali. Dakle, sastanak je bio vrlo konstruktivan, donijeli smo zaključke i razgovarali o promlemima koji se tiču mladih u našem gradu, na sjeveru i u cijeloj Crnoj Gori. Ono što je najbitnije jeste da u našem gradu izvršimo određen spoj onoga što te mjere predlažu i načina na koji se naš grad ubrzano razvija kako u trenutnom tako i u budućem periodu“, kazao je potpresjednik Opštine Kolašin, Miodrag Bulatović.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.

https://fb.watch/j728BYnBE7/