BUDIMO MATICA NOVIH KREACIJA!

BUDIMO MATICA NOVIH KREACIJA! Priroda matice je da okuplja oko sebe: ambiciozne, talentovane, uporne pčele sa svim vrlinama i manama, kako bi kreirali zajedno veliko carstvo. Kao zajednica smo skloni razilaženjima po pitanju onog krucijalnog cilja, što nas dovodi do…

PREDSTAVLJEN KONKURS ZA NVO VRIJEDAN 500 HILJADA EURA

PREDSTAVLJEN KONKURS ZA NVO VRIJEDAN 500 HILJADA EURA Nevladinim organizacijama predstavljen javni poziv za NVO projekte vrijedan pola miliona eura. U prostorijama EU kutka Centar za građansko obrazovanje (CGO) predstavio je detalje IV konkursa za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva…

DA BI MLADOST BILA SREĆNA MORAMO PODIĆI SVOJ GLAS!

DA BI MLADOST BILA SREĆNA MORAMO PODIĆI SVOJ GLAS! Pozvala bih se na citat Gogolja koji kaže ‘Mladost je srećna, jer za nju postoji budućnost’. Da bi mi mladi sa sjevera Crne Gore imali budućnost i da bi naša mladost bila srećna…

PRIJAVI SE, JER TI KREIRAŠ BOLJU BUDUĆNOST!

Obavještavamo sve mlade iz Berana, Bijelog Polja, Mojkovca, Kolašina, Petnjice i Rožaja starostne dobi između 16 i 30 godina da je otvoren konkurs za članove Savjeta mladih za EU. NVO MMNE u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija…

EU KUTAK POSTAO SINONIM ZA EU INTEGRACIJE

EU integracije su jedna je od najznačajnijih tema i državnih prioriteta o kojima se nedovoljno govori na sjeveru Crne Gore. Stanovnici sjevernih Opština nijesu u potpunosti upoznati sa benefitima koje pruža EU, ali i procesima koji se odvijaju tokom pristupanja.…

DRŽAVA HITNO DA USPOSTAVI REVOLVING FOND ZA NVO

Na sastnku koji je roganizovan između predstavnika opštine Rožaje I članica NVO mreže “Tim za Evropu” u sklopu projekta EU kutak koji sprovodi NVO MMNE iz Bijelog Polja razmjenjena su mišljena ukazano je na dedostatke ali na kraju došlo se…

ZA USPJEH JE POTREBNA MAKSIMALNA POSVEĆENOST

U sklopu projekta ,,Osnaživanje mladih za pokretanje sopstvenog biznisa“ koji ima za cilj jačanje kapaciteta mladih i uspostavljanje boljih preduslova za samozapošljavanje, Nermin Omerhodžić, suvlasnik firme Merkator Advertising razgovarao je sa mladima iz Bijelog Polja i Berana koji pohađaju niz…

PODRŠKA PRIVREDI SJEVERA HITNO POTREBNA

Mala i srednja preduzeća (MSP) doprinose kreiranju vrijednosti i pružaju nove mogućnosti za zapošljavanje, što dovodi do unapređenja ukupnog životnog standarda. Drugim riječima, ona imaju ključnu ulogu u ekonomskom razvoju svake zemlje. Ni Crna Gora nije izuzetak. MSP imaju veoma…

OBJAVLJEN DESETI EU BILTEN

Deseti mjesečni informativni elektronski bilten ( 11. Maja do 12. Juna) posvećen novostima o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji i dostupnim sredstvima i fondovima za koje mogu da konkurišu građani, NVO organizacije je objavljen na sajtu www.eukutak.me. OBJAVLJEN DESETI EU…

HAJLAJTI: TIM ZA EVROPU U OPŠTINI KOLAŠIN

Na sastanku između donosioca odluka I mreže NVO “Tim za Evropu” koji je održan danas Kolašinu razmjenjena su iskustva u finansiranju NVO organiizacija na lokalnom nivou, učešću NVO u procesu donošenja odluka ali I rezultatima projekata koje NVO organizacije realizuju…