BUDIMO MATICA NOVIH KREACIJA!

BUDIMO MATICA NOVIH KREACIJA!

Priroda matice je da okuplja oko sebe: ambiciozne, talentovane, uporne pčele sa svim vrlinama i manama, kako bi kreirali zajedno veliko carstvo.

Kao zajednica smo skloni razilaženjima po pitanju onog krucijalnog cilja, što nas dovodi do pogrešnih puteva, kreiranjem matice ćemo raditi na ujedinjenju cilja, a načini na koje ćemo doći trebaju biti kreativni, različiti, opisivati nas i našu okolinu sve u cilju zajedničkog cilja, boljeg sjutra.

Jasmin Đozović, član Savjeta mladih za EU.    

NVO MMNE je u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija formirala Savjet mladih za EU sa ciljem da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija, studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa.  Želimo omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje saprovedu u dijelo, mijenjaju zajednicu na bolje, utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinjeti sveukupnom razvoju Crne Gore. 

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori