DA BI MLADOST BILA SREĆNA MORAMO PODIĆI SVOJ GLAS!

DA BI MLADOST BILA SREĆNA MORAMO PODIĆI SVOJ GLAS!

Pozvala bih se na citat Gogolja koji kaže ‘Mladost je srećna, jer za nju postoji budućnost’. Da bi mi mladi sa sjevera Crne Gore imali budućnost i da bi naša mladost bila srećna moramo podići svoj glas. Moramo jasno i glasno i hvaliti i kritikovati sistem, okruženje i sredinu iz koje dolazimo.Ujedinjenje i razumijevanje među mladima je jedina formula uspjeha. Podizanjem kvaliteta obrazovnog sistema i edukacije, jedino možemo osnažiti mladost ovog regiona.
Ivana Medojević, članica Savjeta mladih za EU.


NVO MMNE je u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija formirala Savjet mladih za EU sa ciljem da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija, studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Želimo omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje saprovedu u dijelo. Mijenjaju zajednicu na bolje, utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinjeti sveukupnom razvoju Crne Gore.


Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.


Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori