EU KUTAK POSTAO SINONIM ZA EU INTEGRACIJE

EU integracije su jedna je od najznačajnijih tema i državnih prioriteta o kojima se nedovoljno govori na sjeveru Crne Gore. Stanovnici sjevernih Opština nijesu u potpunosti upoznati sa benefitima koje pruža EU, ali i procesima koji se odvijaju tokom pristupanja. Prije godinu dana zahvaljujući podršci kroz konkurs M BASE, koji sprovodi CGO, sproveli smo projekat “EU info Kutak na sjeveru Crne Gore”, upravo sa ciljem da edukujemo, informišemo i afirmišemo EU na sjeveru Crne Gore.

EU KUTAK POSTAO SINONIM ZA EU INTEGRACIJE

Ovim projektom, kroz niz sprovedenih aktivnosti NVO MMNE u saradnji sa partnerima, donosiocima odluka, međunarodnim partnerima, predstavnicima Vlade i pregovaračke strukture, medijima, mladima i mnogim lokalnim, državnim i međunarodnim institucijama informisali smo građane sjevera o vrijednostima, procesu pristupanja i benefitima ulaska Crne Gore u EU.

Pod sloganom “Tim za Evropu” kroz projekat realizovano je više aktivnosti u skoro svim opštinama na sjeveru, a najviše aktivnosti sproveli smo u prostorijama EU Kutka u Bijelom Polju.

Da bi indirektno pomogli daljem razvoju Crne Gore i strateškim prioritetima države ovaj projekat je pokazao istinske potrebe na lokalu i to posebno u manjim i manje razvijenim opštinama na sjeveru Crne Gore. Potrebno je i dalje rediti, ulagati napore, biti prisutan na terenu sa ciljem da svi kao društvo uspješno koračamo prema EU, NVO MMNE će i nastaviti da promoviše vrijednosti Evrope.

Ovo je zaista kompleksan projekat, ispunjen različitim aktivnostima sa različitim ciljnim grupama, a sproveden je u više opština na sjeveru. Nije nam bilo teško, jer znamo da smo uradili pravu stvar sa pravim ljudima, pravim institucijama na pravim mjestima. Sada sa zadovoljstvom možemo reći da smo ostvarili osnovnu misiju naše organizacije, a to je promocija evropske unije i evropskih vrijednosti. Posebno smo srećni sto je projekat sproveden na sjeveru, jer smo uspjeli da decentralizujemo EU dešavanja i dio njih iz centralnog i južnog regiona prebacimo na sjever. Ovaj projekat je pokazao da je prostor kao što je EU kutak potreban sjeveru Crne Gore. Građani su zainteresovani za proces pristupanja, medijima je potrebno više informacija, a insitucijama i NVO organizacijama više informacija o donatorskoj podršci iz EU fondova. Mi nastavljamo pravim putem, putem integracije Crne Gore u EU.

Ovaj projekat doprinio je da NVO MMNE ojača svoje kapacitete, implementira EU procedure u svoje djelovanje koje se direktno i indirektno prenosi i na druge institucije i organizacije.

Projekat „ EU info kutak na sjeveru Crne Gore” u Bijelom Polju finansijski je podržan kroz javni poziv “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

EU KUTAK POSTAO SINONIM ZA EU INTEGRACIJE

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori

Evropska kuća

ME4EU

Centar za građansko obrazovanje – CGO