Šta je EU?

Šta je EU? Evropska unija (EU) nije savezna država kao što su to Sjedinjene Američke Države; nije niti isključivo međuvladina organizacija kao što su to Ujedinjene nacije. Evropska unija je zapravo jedinstvena. Njene države članice ostaju nezavisne, suvjerene nacije, no…

ŠTA SU PREGOVORI O PRISTUPANJU?

ŠTA SU PREGOVORI O PRISTUPANJU? Pregovori o pristupanju su pregovori o uslovima pod kojim država kandidat pristupa Evropskoj uniji i njenim osnivačkim ugovorima. A koji se nakon završetka pregovora utvrđuju međunarodnim ugovorom između država članica Evropske unije i države kandidata,…

SJAJAN EU DAN U BIJELOM POLJU

SJAJAN EU DAN U BIJELOM POLJU Cjelodnevni događaj posvećen Evropskim integracijama u koji su uključeni mladi, mediji, NVO organizacije I predstvnici opštine održan je u Bijelom Polju. Mirko Bajčeta član Tima za Evropu kaže da je to bio još jedan…

ODRŽAN INICIJALNI SASTANAK TIMA ZA EVROPU

ODRŽAN INICIJALNI SASTANAK TIMA ZA EVROPU Tim za Eevropu koji broji 20 članova po prvi put se sastao u Bijelom Polju. Na inicijalnom sastanku prisustvovalo je 15 mladih lidera i liderki iz četiri opštine sa sjevera – Bijelog Polja, Berana,…

TIM ZA EVROPU U BIJELOM POLJU

TIM ZA EVROPU U BIJELOM POLJU Cjelodnevni događaj posvećen promociji Evropske unije održaće se u srijedu, 20. Marta u Bijelom Polju. NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) u saradnji sa partnerima realizuje projekat Evroski kutak kroz koji želimo da doprinsemo promociji Evropske…

Šta je IBAR i zbog čega je važan za Crnu Goru?

Šta je IBAR i zbog čega je važan za Crnu Goru? Kada EK procijeni da smo da smo ispunili zadata privremena mjerila u poglavljima 23 i 24, onda priprema Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (Interim Benchmark Assessment Report – IBAR). Taj…

PRIJAVI SE, TIM ZA EVROPU!

PRIJAVI SE, TIM ZA EVROPU! Obavještavamo sve mlade iz Berana, Bijelog Polja, Mojkovca i Kolašina starostne dobi između 16 i 30 godina da je otvoren konkurs za članove TIMA ZA EVROPU. Pravo učešća na konkursu imaju svi mladi starosti između…

ZAŠTO JE VAŽNO ODRŽAVANJE MEĐUVLADINE KONFERENCIJE CG-EU?

ZAŠTO JE VAŽNO ODRŽAVANJE MEĐUVLADINE KONFERENCIJE CG-EU? Međuvladina konferencija (MVK) je sastanak visokih predstavnika EU, država članica i zemlje kandidata, na kojem se procjenjuje napredak u pristupnim pregovorima. MVK je glavni forum za politički dijalog, na kojem se odlučuje o…

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA „ZAPITAJ SE“ U ROŽAJAMA

Izložba fotografija “Zapitaj se”, posvećena borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, pored lošeg vremena, niskih temperature I snijega predstavljena je građanima Rožaja. Izložba je dio istoimene kampanje koju organizuju Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Evropska kuća, u saradnji sa…

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA „ZAPITAJ SE“ U BERANAMA

ZLOŽBA FOTOGRAFIJA „ZAPITAJ SE“ U BERANAMA Izložba fotografija “Zapitaj se”, posvećena borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, predstavljena je građanima Berana. Izložba je dio istoimene kampanje koju organizuju Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Evropska kuća, u saradnji sa NVO Multimedijal…

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA „ZAPITAJ SE“ U BIJELOM POLJU

Izložba fotografija “Zapitaj se”, posvećena borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, predstavljena je danas u centru Bijelog Polja. Izložba je dio istoimene kampanje koju organizuju Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Evropska kuća, u saradnji sa NVO Multimedijal Montenegro i…