ŠTA JE EVROPSKA KOMISIJA?

ŠTA JE EVROPSKA KOMISIJA? Evropska komisija je najvažnija izvršna institucija EU. Komisija ima ovlašćenja da pokreće inicijative, da priprema odluke Savjeta EU i da ih sprovodi po usvajanju, da nadzire primjenu odluka i drugih propisa na teritoriji država-članica EU. EK,…

EU NAJUSPJEŠNIJI PROJEKAT MIRA U ISTORIJI

EU NAJUSPJEŠNIJI PROJEKAT MIRA U ISTORIJI Evropska unija počela kao šest ujedinjenih zemalja i desila se ekspanzija, svi hoće da se pridruže, što je po njegovom mišljenju lijepo da se različite tradicije i kulture upoznaju, kazao je zamjenik šefa Delegacije…

KROZ EVROPSKE PROJEKTE UNAPRIJEĐEN POLOŽAJ MLADIH U KOLAŠINU

KROZ EVROPSKE PROJEKTE UNAPRIJEĐEN POLOŽAJ MLADIH U KOLAŠINU Postignut je značajan napredak u implementaciji ključnih inicijativa usmjerenih na unapređenje položaja mladih u Kolašinu”, saopšteno je na sastanku Savjeta mladih sa donosiocima odluka ove opštine, koji je organizovan u sklopu projekta…

ISAK ŠABANOVIĆ NA GRADSKOMTRGU U KOLAŠINU

ISAK ŠABANOVIĆ NA GRADSKOMTRGU U KOLAŠINU Regionalna Pop Rock zvijezda, lsak Šabanoviću petak 10. maja sa početkom u 20:30hnastupa na gradskom trgu u Kolašinu, koncertse organizuje u sklopu cjelodnevnog programaposvećen proslavi Dana Evrope. Tokom dana će na gradskom tgru bitipredstavljni…

EVROPSKA UNIJA U OČIMA MLADIH

EVROPSKA UNIJA U OČIMA MLADIH Proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji je važan za cijelo društvo, međutim važnu ulogu u ovom procesu imaju mladi, posebno je važno čuti mišljenje mladih, kako oni gledaju na process pristupanja i šta oni očekuju…

CRNA GORA ĆE OBOGATITI EVROPSKU UNIJU

CRNA GORA ĆE OBOGATITI EVROPSKU UNIJU Pored toga što će Crna Gora ostvariti mnogobrojne benifite ulaskom u EU, ipak i EU će dobiti nešto i od nas, prije svega, moralne vrijednosti naših građana, kao i zdrave, ukusne, tradicionalne poljoprivredne proizvode. …

RAZNOVRSAN EU PROGRAM 10. MAJA U KOLAŠINU!

RAZNOVRSAN EU PROGRAM 10. MAJA U KOLAŠINU! Cjelodnevni program posvećen Evropskoj uniji u Kolašinu počinje 10.maja sastankom predsjednika Opštine Petka Bakića sa članovima Savjeta mladih za EU sa sjevera Crne Gore. Cilj sastanka je razmjena mišljenja i argumenata o aktuelnim…

ŠTA JE SAVJET EVROPE?

ŠTA JE SAVJET EVROPE? Savjet Evrope je regionalna međunarodna organizacija evropskih zemalja, čije se sedište nalazi u Palati Evrope, u Strazburu, na granici Francuske i Njemačke. SHVRHA SAVJETA EVROPE Svrha Savejta Evrope ogleda se u ostvarenju osnovnih ličnih i demokratskih…

Šta je EU?

Šta je EU? Evropska unija (EU) nije savezna država kao što su to Sjedinjene Američke Države; nije niti isključivo međuvladina organizacija kao što su to Ujedinjene nacije. Evropska unija je zapravo jedinstvena. Njene države članice ostaju nezavisne, suvjerene nacije, no…