ZAŠTO JE VAŽNO ODRŽAVANJE MEĐUVLADINE KONFERENCIJE CG-EU?

ZAŠTO JE VAŽNO ODRŽAVANJE MEĐUVLADINE KONFERENCIJE CG-EU? Međuvladina konferencija (MVK) je sastanak visokih predstavnika EU, država članica i zemlje kandidata, na kojem se procjenjuje napredak u pristupnim pregovorima. MVK je glavni forum za politički dijalog, na kojem se odlučuje o…