KOMITET REGIONA EU

KOMITET REGIONA EU Komitet regiona je najmlađa institucija EU. Osnovan je Ugovorom iz Mastrihta (1992) kao predstavničko tijelo lokalnih i regionalnih vlasti država članica EU. Komitet ima 222 člana.Osnovni zadatak ovog tijela je da uskladi proces odlučivanja u EU sa…