KROZ EVROPSKE PROJEKTE UNAPRIJEĐEN POLOŽAJ MLADIH U KOLAŠINU

KROZ EVROPSKE PROJEKTE UNAPRIJEĐEN POLOŽAJ MLADIH U KOLAŠINU Postignut je značajan napredak u implementaciji ključnih inicijativa usmjerenih na unapređenje položaja mladih u Kolašinu”, saopšteno je na sastanku Savjeta mladih sa donosiocima odluka ove opštine, koji je organizovan u sklopu projekta…