ZNAČAJ EU INTEGRACIJA OGLEDA SE U PRIMJENI EVROPSKIH POLITIKA

“Život nam često nameće brojne izazove koji nam govore da samo uz jaku želju i snagu volje možemo da promijenimo gotovo sve”
Značaj EU integracija ogleda se u primjeni evropskih politika (standarda) u cilju unaprjeđenja znanja, iskustava, primjeni dobre prakse, uzajamnom priznavanju studija i slobodnom kretanju mladih bez viza i ograničenja boravka.
Emil Hodžić, član Savjeta mladih za EU.

NVO MMNE je u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija formirala Savjet mladih za EU sa ciljem da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija, studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Želimo da omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje sprovedu u djelo, mijenjaju zajednicu na bolje, utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinijeti sveukupnom razvoju Crne Gore.
Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.