ZAJEDNIČKIM SNAGAMA OSTVARIĆEMO CILJEVE!

Prvi sastanak savjeta mladih koji je održan u kancelariji Eu kutak ostavio je dobre utiske na mlade sa sjevera Crne Gore.

Prema riječima prisutnih prvi sastanak im je dao vjetar u leđa i vjeru u uspješan timski rad mladih ljudi, a konačno su im i otvorena vrata da se njihov glas čuje, što žele da iskoriste kako bi poboljšali stanje u državi, a prije svega na sjeveru Crne Gore.

Miloš Veljić, član savjeta mladih iz Berana kazao je da očekuje fenomenalnu saradnju i ostvarenje zajednički postavljenih ciljeva.

„Drago mi je što ću biti dio ove ekipe i što ću imati priliku da u ovih devet mjeseci sa kolegama razmijenim mišljenja. Prvi utisak jeste da je ekipa sjajna, da su sve kvalitetni i obrazovani ljudi. Nadam se da ćemo imati fenomenalnu saradnju i da ćemo ostvariti ciljeve zbog kojih smo se prijavili u ovaj Savjet“, saopštio je Veljić.

NVO MMNE je u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija formirala Savjet mladih za EU sa ciljem da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija, studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Želimo da omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje saprovedu u dijelo, mijenjaju zajednicu na bolje, utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinijeti sveukupnom razvoju Crne Gore.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.

https://fb.watch/incjbh0LbG/