Za članstvo u EU potrebna efikasnija primjena zakona

Za članstvo u Evropsku uniju neophodna je efikasna primjena zakona i ostale legislative, kako usklađivanje crnogorskog sa zakonodavstvom EU ne bi bilo „mrtvo slovo na papiru“ pored teorije potrebno je više prakse. Ovo je kazao predsjednik nevladine organizacije „Multimedijal Montenegro“ Željko Đukić na Okruglom stolu „Uloga dijaspore Crne Gore u procesu evropske integracije“ u Bijelom Polju na kome su učestvovali i predstavnici vlasti i dijaspore.On je dodao da bi u tome najviše doprinijela dijaspora.“Upravo dijaspora, naši građani koji većinom žive u EU zemljama i svakodnevno primjenjuju u praksi sve propise, pravila i procedure mogu nam pomoći, mogu nas edukovati da i mi, ubrzano, u praksi počnemo primjenivati sva pravila procesdure i propise“, istakao je Đukić.U fokusu devetogorišnjih pregovora Crne Gore sa EU, kako je rekao Đukić, je bilo usklađivanje legislative sa EU.“U prethodnih devet godina koliko traju pregovori sa EU, cjelokupna administracija i pregovaračka struktura bila je fokusirana na harmonizaciju i usklađivanje domaće legislative i zakona sa evropskim, to je i bio jedan od uslova da bi ispunili postavljene ciljeve. Mislim da smo tu uradili dobar posao i da je veći dio legislative i zakonskih propisa harmonizovan sa evropskim. Međutim, ono što nam nedostaje jeste upravo praksa, dakle kako se sve to primijeniti u praksi. Optimističan sam kada su u pitanju procjene da već do 2025. godine možemo postati punopravna članica EU, međutim potrebno da se svi udružimo, prevaziđemo podjele, da se udruže svi raspoloživi kapaciteti i da na čelu sa donosiocima odluka i pregovaračkom strukturom odvažnije i odlučnije svakog dana radimo“, kazao je Đukić.@zeljkodjukic