VIŠE OSLUŠKIVATI MLADE I UVAŽAVATI NJIHOVO MIŠLJENJE

Omladinska javna tribina posvećena argumentima koji opravdavaju ulazak Crne Gore u Evropsku uniju održana je u Bijelom Polju, a u u njoj je učestvovalo tridestak učenika srednjih škola iz tog grada, a facilitatori su bili novinar ,,Dana” Milovan Novović i profesor bjelopoljske Srednje elektro-ekomonske škole Nikola Purić,
koji je preuzeo ulogu moderatora rasprave.

Novović je EU uporedio sa bivšom SFRJ, kada nijesu postojale granice između Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Slovenije, kada su bile pružane veće mogućnosti, kada nije bilo razlika i kada su svi narodi bili jednaki, pa su se zbog toga osjećali kao pravi Evropljani.

Purić je poručio mladima da bi trebalo da više razmišljaju o EU kako bi Crna Gora mogla napredovati i napraviti dobre promjene. Purić smatra da bi naši političari i donosioci odluka trebali više da osluškuju mlade i uvažavaju ono što oni govore.

Mlada srednjoškolka Hana Mulić kazala je da Crnu Goru vidi kao članicu EU zbog mnogih vrijednosti koje naša država njeguje. Dok učenica Aranđela Baošić smatra da će EU pomoći Crnoj Gori da prevlada razlike.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža.