UBRZAJMO EVROPSKE INTEGRACIJE ZATVARANJEM PREGOVARAČKIH POLJA ZA PRISTUPANJE EU

Obzirom da težimo da budemo dio zemalja članica EU, odnosno organizovanom društvu-uređenom sistemu, Crna Gora kao članica za pristupanje EU otvorila je pristupna poglavlja.

Kako bi ubrzali proces pridruživanja neophodno je zatvoriti pregovaračka polja, za šta je neophodna maksimalna političko-društvena odgovornost.

Politička na donošenju zakonskih akata prema kriterijumima iz poglavlja vezanih za navedene oblasti.

Društvena na postovanju novopostavljenih regulativa.

Amer Agović, član Savjeta mladih za EU.

NVO MMNE je u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija formirala Savjet mladih za EU sa ciljem da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija, studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Želimo da omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje sprovedu u djelo, mijenjaju zajednicu na bolje, utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinijeti sveukupnom razvoju Crne Gore.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.