U MODI JE ZNANJE! ZASLUŽI ZVANJE!

Odlika 21. vijeka jeste suočavanje sa nepredvidivom budućnošću koja čini da mladi ne tragaju samo za znanjem, već za raznim vrstama zabave, rekaracije koje ih na kraju povedu u pogrešnom smjeru. Oni žele da igraju aktivnu ulogu u oblikovanju svijeta i zbog toga ih na vrijeme moramo naučiti kritičkom razmišljanju, vještini primjene stečenog znanja na konkretnom problemu, pokretanju idejnog procesa, timskom radu i jačanju interesovanja za tehnologijom.

Kristina Dašić, član Savjeta mladih za EU.

NVO MMNE je u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija formirala Savjet mladih za EU sa ciljem da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija, studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Želimo omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje saprovedu u dijelo, mijenjaju zajednicu na bolje, utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinjeti sveukupnom razvoju Crne Gore.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.