TIM ZA EVROPU NA TRGU U BERANAMA

TIM ZA EVROPU NA TRGU U BERANAMA

NVO MMNE u saradnji sa partnerima kroz projekat “Evropski kutak” organizovala je informativno promotivnu aktivnost na gradskom trgu u Beranama. Građanima je predstavljena izložba fotografija na otvorenom, mini Dee jay nastup, a na dva info pulta građanima je distribuiran informativno edukativni materijal. Tokom događaja organizovan je i kviz “EU na dlanu” putem mobilne aplikacije, pobjednicima krviza obezbjeđene su prigodne nagrade.

TIM ZA EVROPU NA TRGU U BERANAMA

Cilj aktivnosti je da građanima Berana približimo proces euro-intergracija, povećamo informisanosti i utičemo na svijest šire javnosti o samoj Evropskoj Uniji, kao i o procesu pristupanja Crne Gore EU i pomoći EU Crnoj Gori.

Projekat EU info kutak na sjeveru Crne Gore realizuje NVO MMNE, u partnerstvu sa NVO Sjeverna zemlja, a podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika- M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich Ebert Stftung (FES), NVO Politikon mreža i NVO Centar za istraživanje i zaštitu ptica (CZIP). Program finansira Evropska unija.