TIM ZA EVROPU JE DOBRA PRILIKA DA PREDSTAVLJAMO SJEVER

TIM ZA EVROPU JE DOBRA PRILIKA DA PREDSTAVLJAMO SJEVER

Cjelodnevni događaj posvećen Evropskim integracijama u koji su uključeni mladi, mediji, NVO organizacije I predstvnici opštine održan je u Bijelom Polju.
Tokom veoma konstruktivnog sastanka sa predstavnicima Opštine Bijelo Polje na čelu sa predsjednikom mr Petrom Smolovićem pokrenuta su brojna pitanja, a najviše riječi je bilo o ekologiji, bezbjednost, zakonima, migracijama mladih sa sjevera i ruralnih područija.
Mladi su posebno istakli problem velikog broja pasa lutalica na ulicama Bijelo Polja, te su od predsjednika opštine tražili odgovor o planovima za rješavanje tog problema, uključujući mogućnost izgradnje azila za pse.

TIM ZA EVROPU JE DOBRA PRILIKA DA PREDSTAVLJAMO SJEVER


Predsjednik opštine Bijelo Polje, Petar Smolović je iskazao izuzetno zadovoljstvo što je u prilici da sa savjetom mladih za EU podijeli iskustvo u procesu evropskih integracija.
“Uloga lokalne samouprave u pregovorima i procesu pristupanja u EU nije samo formalnost, već ključan element koji obezbjeđuje da proces integracije bude održiv, efikasan i da odražava stvarne potrebe i interese građana na lokalnom nivou” kazao je Smolović.


“Lokalne samouprave igraju ključnu ulogu u procesu evropskih integracija, prije svega zbog blizine građanima i sposobnosti prilagođavanja evropskim standardima. Procjene su da se oko 70% pravnih tekovina EU primjenjuje na lokalnom i regionalnom nivou” dodao je on.
“Crnogorske opštine su do sada iz evropskih fondova povukle 124 miliona eura kroz implementaciju 167 projekata. Zajednica opština se i na ovom planu kroz razne inicijative trudila da se povećajau apsorpcioni kapaciteti opština, pri čemu je pružala i direktnu podršku opštinama u pripremi projekata, što je rezultiralo zajedničkom pripremom 26 projekata , uglavnom infrastrukturnih, i povlačenje sredstava u iznosu od blizu 15 miliona eura” zaključio je Smolović.


Smolović je mišljenja da na nivou EU institucija nije dovoljno prepoznata uloga opština.
Mirko Bajčeta član Tima za Evropu kaže da je to bio još jedan uspješan radni dan tima mladih za EU. “Donijeli smo važne zaključke i postavili ključna pitanja vezana za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji” zaključio je Bajčeta.