STVORIMO KREATIVNE PRETPOSTAVKE ZA PRIJEM U EU

Stvorimo kreativne pretpostavke za prijem u EU, ne isključivo radi samog članstva u toj organizaciji, već i zbog prosperitetnijeg životnog ambijenta u našem društvu!

Radosav Bajčeta, član Savjeta mladih za EU.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.