ŠTA JE EU KOMITET STALNIH PREDSTAVNIKA?

KOREPER je tijelo pri EU u Briselu, koje čine stalni predstavnici država članica i njihovi zamjenici. KOREPER priprema dnevni red i odluke Savjeta EU.* Takođe, Komitet nadgleda i koordinira rad oko 250 radnih tijela i grupa koje pripremaju rad Savjeta na tehničkom nivou. Ovo diplomatsko tijelo, koje se sastaje jednom nedeljno, zauzima ključno mjesto u strukturi donošenja odluka EU.KOREPER se dijeli na dva nivoa: KOREPER l bavi se uglavnom tehničkim, administrativnim pitanjima i čine ga zamenici stalnih predstavnika, dok KOREPER ll okuplja stalne predstavnike tj. ambasadore, i bavi se političkim pitanjima, što ga čini veoma uticajnim tijelom u radu Savjeta.

#euzacg

#eukutak

#mmne

Evropska unija u Crnoj Gori

ME4EU

EU Info Centar

NVO MMNE