SAVJET EVROPSKE UNIJE; SAVJET MINISTARA 

Savjet Evropske unije ili Savjet ministara EU predstavlja najvažnije tijelo EU, koje ima zakonodavne i izvršne nadležnosti. Savjet EU čini po jedan ministar iz svake države-članice, u zavisnosti od oblasti koja se nalazi na dnevnom redu Savjeta. Savet je nadležan za donošenje odluka radi ostvarivanja Ugovorom utvrđenih ciljeva, donošenje propisa, usaglašavanje ekonomskih politika država članica itd.

SAVJET EVROPSKE UNIJE; SAVJET MINISTARA

U Savjetu se odluke donose jednoglasno ili kvalifikovanom većinom (glas države je određen s obzirom na broj stanovnika = za izglasavanje odluke neophodno je najmanje 62 od ukupno 87 glasova u Savjetu). Sastanci Savjeta održavaju se redovno jednom mjesečno, a po potrebi organizuju se i vanredna zasedanja, kao i nezvanični sastanci na kojima se ne donose odluke.

@euicmne

@me4eu

#euzacg

@mmne.me

#eukutak

#timzaevropu

#mmne

#evropskaunija