SAVJET EVROPE

ŠTA JE SAVJET EVROPE?
Savjet Evrope je regionalna međunarodna organizacija evropskih zemalja, čije se sedište nalazi u Palati Evrope, u Strazburu, na granici Francuske i Njemačke.

SHVRHA SAVJETA EVROPE
Svrha Savejta Evrope ogleda se u ostvarenju osnovnih ličnih i demokratskih prava i sloboda u Evropi, a najvažniji akti su donošenje Evropske konvencije o ljudskim pravima (1950.) i uspostavljanje Evropskog suda za ljudska (1998), kao stalnog sistema pravne zaštite. Savjet Evrope ima 47 članica, koje su istovremeno i potpisnice Evropske konvencije o ljudskim pravima.

PROCES RADA SAVJETA EVROPE
Evropski savet prema Ugovoru o EU (1992) daje smjernice potrebne za razvoj EU i određuje opšte političke ciljeve EU. Evropski savet u pravnom smislu nije tijelo EU, već sastanak na najvišem nivou predstavnika država-članica (samit EU). Pojam Evropski savjet nastao je dugogodišnjom praksom međudržavnog dogovaranja, a prvi put je zvanično pomenut u Jedinstvenom evropskom aktu (Single European Act, 1986). Predsjednici vlada ili država-članica EU sastaju se najmanje dva puta godišnje kako bi razmotrili sva pitanja od značaja za EU. Na sastancima Evropskog savjeta razmatraju se ključna pitanja od interesa za spoljnu, bezbjednosnu i unutrašnju politiku EU, a zaključci se potom objavljuju u vidu saopštenja i imaju ulogu smjernica za rad institucija EU.