SASTANAK SAVJETA MLADIH ZA EU U BERANAMA

SASTANAK SAVJETA MLADIH ZA EU U BERANAMA

U prostorijama Opštine Berane članovi Savjeta mladih za Eu održali su sastanak sa predstavnicima ove opštine.

Mladi su imali priliku da razgovaraju o problemima sa kojima se susreću na sjeveru, o zaposlenju mladih i šansama koje bi trebalo da dobijaju, takođe, mladi su iznijeli svoje predloge za rješavanje određenih problema.

SASTANAK SAVJETA MLADIH ZA EU U BERANAMA

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.