SASTANAK DONOSIOCA ODLUKA SA NVO ORGANIZACIJAMA

Važnost djelovanja NVO organizacija prepoznata je u Evropskoj uniji, ona pruža značajnu podršku ovom sektoru kako bi ukazivali na probleme. Pomagali u rješavanju istih. S tim u vezi sjutra (Utorak 31.05.2022.). Sa početkom u 11:00h u Bijelom Polju u prostorijama EU će se održati sastanak između donosioca odluka opštine Bijelo Polje i mreže NVO organizacija. „Tim za Evropu“.

SASTANAK DONOSIOCA ODLUKA SA NVO ORGANIZACIJAMA

Sastanku će prisustvovati 10 NVO sa sjevera i predstavnici Opštine Bijelo Polje. Ernad Suljević – Potpredsjednik, Haris Malagić sekretar Sekretarijata za lokalnu upravu, Ernedind Ćeranić – Glavni administrator. Tema sastanka će biti fokusirana na iskustva opštine Bijelo Polje u finansiranju NVO organizacija. Rezultatima finansiranih projekata, sveukupni doprinos NVO organizacija na teritoriji opštine Bijelo Polje. Učešće NVO organizacija u procesu donošenja odluka i sveukupni doprinos NVO sektora.

Prepoznali smo potencijal da civilni sektor može da doprinese u informisanju šire javnosti o samoj EU. Prenošenjem važnosti EU integracija i dosadašnjoj pomoći EU Crnoj Gori. Civilni sektor na sjeveru Crne Gore ima važnu ulogu u edukaciji, informisanju i kreiranju javnog mnjenja o procesu integracija Crne Gore u Evropsku Uniju.

Jedan od ciljeva mreže i sastanka u Bijelom Polju je jačanje kapaciteta NVO da budu profesionalnije, učinkovitije, odgovornije, nezavisnije i vidljiviji akteri. U participativnom demokratskom procesu u zemlji.

Ovaj sastanak organizuje se u sklopu projekta EU info kutak na sjeveru Crne Gore koji je finansijski podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE.

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija.

SASTANAK DONOSIOCA ODLUKA SA NVO ORGANIZACIJAMA

@evropska_kuca

@cgo_cce

@me4eu

@eukutak

SVE FOTOGRAFIJE POGLEDAJTE OVDJE: