SA KVALITETOM NEMA KOMPROMISA

Kao neko ko je u preduzetništvu dugi niz godina, a pohađajući razne obuke i kurseve shvatila sam da sa kvalitetom nema kompromisa. Radeći razne projekte naišla sam na veliki problem neznanja i nesaradnje.

Kao žena u biznisu mogu reći da su mjere kojima se mladi podstiču da se bave bilo kojim privatnim poslom na vrlo nezavidnom nivou, a o često “neprijateljskom” stavu prema ženama u ovoj branši suvišno je i govoriti kao i o povlašćenim pojedincima.

Najveći problem od svih je što često ljudi koji donose sve te odluke nisu kontrolisani i ne postoji adresa na koju bi mogli svoje žalbe da uputimo.

Rješenje ovog problema vidim u otvaranju institucije koja bi se bavila ovim problemom, odnosno kontrolom samih donosica odluka.

Pored toga, moram primijetiti da ljudima iz biznisa često nije dozvoljeno da se bave i državnim pitanjima, što naravno nije ispravno.

Stičem utisak da se pitanjima o biznisu na državnom nivou i instucijama bave ljudi koji se sami biznisom bavili nisu, projekte ocjenjuju ljudi koji nikada projekat napisali nisu i nabrajanja su poprilično duga.

Uzimajući u obzir podatak da je na sjeveru Crne Gore svega 14% ženskog biznisa, nije teško shvatiti da se nalazimo u vrlo nezavidnoj situaciji.

Prateći dešavanja ranije i sada tvrdim da je naš put prema EU vrlo važan i da se akcenat počeo stavljati na osnaživanju mladih.

U nadi da će se i u buduće nastaviti ovakva praksa, radujem se daljoj saradnji sa organizacijama iz EU.

Anđela Čukić, članica Savjeta mladih za EU.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.