RAZGOVARALI O POTREBAMA MLADIH PREDUZETNIKA

U sklopu inicijative “Dijalog sa mladima” EU kutak ugostio je predstavnike Unije mladih preduzetnika na čelu sa Urošem Bulatovićem. Na sastanku su prisustvovali mladi preduzetnici iz Bijelog Polja koji su ukazali na izazove sa kojima se susreću u poslovanju i dali prijedloge na koji način unaprijediti omladinski biznis ambijent.

RAZGOVARALI O POTREBAMA MLADIH PREDUZETNIKA

Bulatović je kazao da će nakon niza konsultacija sačiniti prijedlog koji će biti upućen donosiocima odluka i na taj način uticati na izmjene postojećih. Odnosno kreiranje novih politika koje će olakšati mladima da pokrenu ili vode biznise.

Željko Đukić predsjednik NVO MMNE koja sprovodi projekat EU kutak kazao je da mu je drago što si se okupili u Bijelom Polju s obzirom da je EU kutak mjesto za dijalog. Mjesto koje je za nešto manje od godinu dana okupilo preko 350 mladih. Srećni smo što je EU kutak prepoznat kao mjesto u kome se sprovodi jedna od aktivnosti inicijative “Dijalog sa mladima”. To pokazuje da EU kutak postaje sve prepoznatljiviji.

RAZGOVARALI O POTREBAMA MLADIH PREDUZETNIKA

Potreba dijaloga sa mladima jeste stvaranje prostora za njihovo učešće u procesu odlučivanja. Kampanja „Dijalog sa mladima“ koju zajednički sprovode  Delegacija EU u Crnoj Gori. EU info centar, Regionalni savjet za saradnju, resorna ministarstva i veliki broj organizacija mladih. Usmjerena je na podizanje svijesti o tome šta tačno znači učešće mladih i zašto je ono važno u procesu donošenja odluka.