PROBLEMI NOVINARA NAJVEĆI U MALIM SREDINAMA

“Ono što je mene mučilo tokom ovih 15 godina posla dopisnika prije svega je pritisak i teško razdvajanje profesionalog i privatnog segmeta u sredini kada smo svi usresređeni jedni na druge. Vrlo je teško o osobama koje bar tri puta srećete na ulici tokom dana napisati i istinit tekst”, kazala je Šćepanović.

Problemi sa kojima susreću novinari-dopisnici sa sjevera Crne Gore bili su tema panel diskusije “Problemi rada novinara u malim sredinama sa fokusom na sjever Crne Gore”, koju je u Bijelom Polju organizovala NVO “Multimedial”.

Novinari su se složili da su sa najviše problema u profesiji suočavaju novinari koji rade u malim sredinama.

Diskusija je organizovana sa ciljem da se skrene pažnja na svakodnevne izazove sa kojima se suočavaju novinari u malim sredinama, kazala je Alisa Hajdarpašić iz TV “Vijesti”. Pored nje u panel diskusiiji bili su novinarka portala i dnevnih novina “Vijesti” iz Kolašina Dragana Šćepanović, direktor Radija Berane Tufik Softić i direktorica RTV Rožaje Dženana Kuč.

Panelisti su ukazali na loše uslove rada, niske zarade, nerazumijevanje od okoline i nadređenih, kampanje protiv profesionalnih novinara i ugrožavanje njihove bezbjednosti.

Dragana Šćepanović je kazala da je posebno teško raditi novinarski posao u gradu u kojem se sa ljudima o kojima treba kritički da pišete susrećene po više puta na dan u gradu.

“Ono što je mene mučilo tokom ovih 15 godina posla dopisnika prije svega je pritisak i teško razdvajanje profesionalog i privatnog segmeta u sredini kada smo svi usresređeni jedni na druge, kada smo na neki način, kao što je slučaj u Kolašinu svi prijatelji, kumovi, rođaci ili prijatelji prijatelja, vrlo je teško osobama koje bar tri puta srećete na ulici tokom dana napisati i istinit tekst”, kazala je Šćepanović.

Tufik Softić je kazao da se ovi problemi donekle mogu prevazići potpunim profesionalizmom, potpunom posvećivanju novinarstvu na profesionalan način.

“Morate to što radite, raditi profesionalno, ali negdje morati naći granicu, negdje morati znati gdje je ta granica, kad postoji trenutak kada se možda, ipak, treba isključiti iz priče”, kazao je on.

“Zbog malog broja zapslenih u redakcijama, moramo da smo stalno pripravni, moramo da smo stalno na terenu i da izvještavamo o temama od različitih životnih oblasti, zaključila bih da je društvena uloga novinara-dopisnika i novinara u malim sredinama ključna u procesu u procesu demokratizacije društva i kreiranju jednog boljeg životnog ambijenta s toga ne smijemo dozvoliti na margini”, kazala je novinarka Dženana Kuč.

Predsjednik NVO MMNE Željko Đukić je kazao da “javni funkcioneri koji plaćamo mi građani ne rade svoj posao, ne žele da sarađuju posebno kada su u pitanju neke manje afiramtivne teme”, kazao je on.

Oko 30 novinara sa sjevera složni su u ocjeni da je potrebno bolje umrežavanje novinara, osnivanjem udruženja koje bi se bavilo problemima novinara u malim sredinama.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža.