PRIJAVI SE, TIM ZA EVROPU!

PRIJAVI SE, TIM ZA EVROPU!

Obavještavamo sve mlade iz Berana, Bijelog Polja, Mojkovca i Kolašina starostne dobi između 16 i 30 godina da je otvoren konkurs za članove TIMA ZA EVROPU.

Pravo učešća na konkursu imaju svi mladi starosti između 16 i 30 godina: mladi privrednici, poljoprivrednici, studenti, doktori, ekonomisti, građevinci, nezaposleni mladi, menadžeri, mladi zaposleni u lokalnim i državnim institucijama, pravnici, političari, pekari, auto mehaničari, učitelji, profesori, sportisti, policajci, inspektori, ekolozi, NVO aktivisti… (Lista nije konačna)
Za članove Tima za EU obezbjeđeni su putni troškovi, hrana i osvježenje.

Osnovne informacije o sebi sa kontakt telefonom potrebno je poslati na email adresu eukutak.me@gmail.com najkasnije do 15. Marta 2024.

PRIJAVI SE, TIM ZA EVROPU!

NVO MMNE u sklopu projekta Evropski Kutak koji finansira Evropska unija formira Tim za Evropu sa ciljem da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija, studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Želimo omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje saprovedu u dijelo, mijenjaju zajednicu na bolje, utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinijeti sveukupnom razvoju Crne Gore.

ZAUZMI SVOJE MJESTO, TRAŽIMO UPRAVO TEBE!

Za dodatne informacije nas možete kontaktirati putem telefona 069 113 114 ili e-maila: eukutak.me@mmne

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija.
Evropska unija u Crnoj Gori