Predstavljeni EU fondovi i konkursi

Predstavljeni EU fondovi i konkursi. Predstavljajući dostupne EU programe i fondove za lokalne samouprave i NVO organizacije, Bojan Vujović je kazao da Crna Gora u prosjeku iz IPA programa dobija oko 40 miliona na godišnjem nivou, a uz to sredstva za realizaciju projekata obezbjeđuje i kroz pograme prekogranične saradnje.

“Pored sredstava iz IPA programa, koja su u dosadašnjem periodu bila neki fiksni dio, koristimo i regionalne programe i programe prekogranične saradnje, kao i one za podršku infrastrukturnim projektima. U zavisnosti od godine, u prosjeku još nekih dodatnih 40 miliona eura ‘povučemo’ kroz ove regionalne programe. Dakle, u prethodnih sedam godina smo dobijali godišnje nekih 70 do 80 miliona eura, kad uzmemo u obzir sve ono što su konkretno finansijski instrumenti koje Evropska unija nudi Crnoj Gori”, pojasnio je zamjenik glavne pregovaračice-nacionalne IPA koordinatorke, Bojan Vujović.

Predstavljeni EU fondovi i konkursi.

Saopštio je i da u Bijelom Polju ima dosta projekata koje je finansirala Evropska unija, ali istakao da je najvažnije to što će se EU i u budućem periodu pružati značajnu finansijku podršku.

“Sada smo u fazi planiranja narednog sedmogodišnjeg perioda kada su u pitanju evropski fondovi, tako da je sada pravi trenutak da se na različitim nivoima pokrenemo i da se zajedno uključimo u taj proces planiranja, jer od toga zapravo zavisi u krajnjem koliko ćemo moći da povučemo sredstava u narednom periodu”, podvukao je Vujović iz Kancelarija za evropske integracije.

Prezenatacija EU programa, na kojoj je govorio i Vujović, prema riječima organizatora Željka Đukića iz NVO Multimedijal Montenegro (MMNE), organizovana je sa ciljem da se zaposleni u lokalnim samoupravama i NVO organizacijama kvalitetnije informišu o mogućnostima finansiranja njihovih projektnih prijedloga iz EU fondova, nacionalnih IPA programa, prekogranične i teritorijalne saradnje.

“Mislim da ćemo svi morati da se navikavamo na određena evropska pravila i da ćemo u perspektivi više morati da se oslanjamo na evropske konkurse, jer je procjena da će vremenom biti manje onih od strane ministarstava.