PREDSTAVLJAMO VAM SALTO-YOUTH

Sjutra sa početkom u 14:00 časova u EU kutku svim zainteresovanim mladim prestavićemo platformu posvećenu umrežavanju I edukaciji mladih.

PREDSTAVLJAMO VAM SALTO-YOUTH

SALTO-YOUTH je skraćenica za podršku, napredno učenje i mogućnosti obuke za mlade. Djeluje u okviru programa Erasmus+ Youth i European Solidarity Corps.

SALTO-YOUTH je mreža od sedam resursnih centara koji rade na evropskim prioritetnim oblastima u oblasti mladih.

Kao dio strategije obuke Europske komisije, SALTO-YOUTH obezbjeđuje resurse za neformalno učenje za mlade radnike i omladinske lidere i organizira obuku i aktivnosti uspostavljanja kontakata za podršku organizacijama i nacionalnim agencijama (NA) u okviru programa Erasmus+ Youth Evropske komisije. program, Evropski korpus solidarnosti i šire.

Program će predstaviti professor Nikola Purić, a tokom događaja je organizovana I edukacija na koji način se koristi platforma I kako mladi mogu aplicirati za dostupne programe na platformi.

Projekat „EU info kutak na sjeveru Crne Gore“ finansira Evropska unija  kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE. Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika –M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

PREDSTAVLJAMO VAM SALTO-YOUTH