Potpisan memorandum o saradnji između KEI I NVO MMNE

GP Zorka Kordić tokom posjete opštini Bijelo Polje potpisala je memorandum o saradnji sa NVO Multimedijal Montenegro i posjetila „EU kutak“, projekat koji realizuje ta NVO, a koji je finansiran sredstvima EU.Kordić je istakla da je Kancelarija za evropske integracije na raspolaganju Opštini kako bi se što bolje komunicirale mogućnosti i prednosti članstva za građane i grad, kao i da se predoče mogućnosti koje se nude u okviru strukturnih fondova EU. Ona je istakla da očekuje aktivno učešće svih, i u tom kontekstu pozdravila proaktivnost NVO Multimedijal Montenegro sa kojom je danas potpisan Memorandum o saradnji.„Ovaj memorandum o saradnji sa NVO MMNE i kreiranje EU kutka treba da bude pilot projekat, matrica koja će poslužiti kao primjer drugim NVO- ima da rade na isti način.