PODRŠKA PRIVREDI SJEVERA HITNO POTREBNA

Mala i srednja preduzeća (MSP) doprinose kreiranju vrijednosti i pružaju nove mogućnosti za zapošljavanje, što dovodi do unapređenja ukupnog životnog standarda. Drugim riječima, ona imaju ključnu ulogu u ekonomskom razvoju svake zemlje. Ni Crna Gora nije izuzetak. MSP imaju veoma značajnu ulogu u podsticanju održive ekonomije u Crnoj Gori.

NVO MMNE u saradnji sa EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj) organizivala je predstavljanje dostupnih programa za mala i srednja preduzeća u EU kutku.

Mladim preduzetnicima i preduzetnicama su predstavljene linije podrške za “Žene u biznisu” i “Mlade u biznisu” i program „Savjeti za mala preduzeća“

Matija Dautović iz tima za podršku malim i srednjim preduzećima kaže da Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u ovoj godini planira podržati 45 crnogorskih preduzeća, u cilju unaprjeđenja njihovog poslovanja i jačanja lokalne ekonomije, saopštio je

Prezentujući programe podrške, Dautović je kazao da su do sada imali sjajnu saradnju sa preduzetnicima iz Bijelog Polja, te vjeruje da će i ovu šansu za podršku umjeti na pravi način da iskoriste.

„Ovi programi su kreirani sa ciljem podrške malim i srednjim preduzećima, kao i mladima u biznisu, kako bi za ono što ne mogu sami da odrade angažovali treće lice, a mi iz Evropske banke za obnovu i razvoj smo tu da im pomognemo da prvo pronađu tu osobu ili tim ljudi, a potom da dio tih troškova i kofinansiramo“, pojasnio je Dautović.

PODRŠKA PRIVREDI SJEVERA HITNO POTREBNA

Predsjednik NVO MMNE Željko Đukić kaže da je upoznat sa procedurama I aktivnostima EBRD na sjeveru I prisutnima ponudio mogućnost da u skladdu sa skromnim kapacitetima organizacije pomognu u razvoju ideje, aplikaciji, implementaciji I izvještavanju.

“Naša organizacija aktivno djeluje sa ciljem da pomogne mladim preduzetnicima do sada smo organizovali više sastanaka I aktivnosti kroz razne domaće I međunarodne projekte, procedure I aplikativne forme za finansijsku podršku EBRD nijesu previse komplikovane, ali razumijem da mladi preduzetnici nemaju prije svega vremena za pisanje projekata, nemaju iskustva sa ovom vrstom administracije I izvještavanja. Naša organizacija I skromni kapaciteti će vam biti na raspolaganju da vam pomognemo u svemu pto sam nabrojao, upravo sa ciljem da dobijete novac I unaprijedite svoje biznise.

PODRŠKA PRIVREDI SJEVERA HITNO POTREBNA

Jasno nam je koliko je teško voditi preduzeće, posebno na sjeveru jer poreska politika ne prepoznaje razlike između Budve, Tivta, Bijelog Polja I Rožaja. Svjesni smo da je prisutan I problem sa random snagom, visokim opreativnim troškovima, nelojalnom konkurencijom, većim izacima na lična primanja uslijed programa Evropa sad. Dakle privredi na sjeveru je hitno potrebna potrška. Ovi programi EBRD-a neće rijepiti sve vaše problem ali mogu barem malo pomoći, a na državi je da ozbiljno djeluje, konkretno djeluje I nepristrasno djeluje kako bi osnažila postojeće I stvorila preduslove za startovanje novih biznisa” kazao je Đukić

Dautović je istakao je i da je maksimalan iznos podrške 10 hiljada eura, a zavisi od veličine preduzeća, broja zaposlenih, kao i od same djelatnosti.

„Nemamo ukupni iznos budžeta, ali imamo broj projekata koje možemo da podržimo, tako da nam je plan da u ovoj godini pomognemo oko 45 preduzeća, a do sada smo već sa njih 15 započeli saradnju“, dodao je on.

U naredne četiri godine, kako je kazao Duatović, fokus Evropske banke za obnovu i razvoj biće na zelenim projektima, inkluizvnim, kao i onim koji doprinose digitalizaciji preduzeća.

„To su tri prioritetne oblasti za naredne četiri godine, shodno našoj strategiji. Naravno, imamo liniju za mlade u biznisu, žene u biznisu, ali podržavamo i ostala preduzeća“, rekao je Duatović.

Saopštio je da postoje osnovni kriterijumi koje firma treba da ispuni da bi aplicirala za podršku, a sama procedura, kako je dodao, prilično je jednostavna.

„Jedan od uslova je to da su preduzeća u privatnom vlansištvu, jer podržavamo lokalnu ekonomiju, potrebno je da budu finansijski stabilna, da imaju trend rasta, da postoje minimum dvije godine i da imaju do 250 zaposlenih. Procedura je prilično jednostvna, potrebna su samo ta osnovna dokumenta – bilansi stanja i uspjeha i drugi finansijski izvještaji, rješenje o registraciji i izvodi Centralnog registra Privrednog suda. Takođe, moraju da ispune i formular, kako bi se i mi upoznali sa preduzećem, a nakon toga slijedi sastanak i zajednički vodimo cijeli proces“, pojasnio je Dautović iz Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Istakao je i da su sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) opredijeljena prvenstveno za prenos znanja.

„Generalni stav našeg društva je da je za poečtak biznisa potreban novac, ali, još važnije, potrebno je znanje, kao i savjeti za prevazilaženje izazova, posebno za početnike, kako bi opstali, došli do rentabilnog nivoa, a potom kako bi i napredovali“, podvukao je Dautović.

Do sada je Evropska banke za obnovu i razvoj u Crnoj Gori podržala preko 800 preduzeća iz svih opština.

„Cilj nam je uvijek bio da makar 70% tih preduzeća na godišnjem nivou budu van Glavnog grada, da budu iz manje razvijenih opštine, sa sjevera, juga ili centralnog dijela. I iz Bijelog Polja smo do sada imali dosta klijenata, sarađivali smo sa većim preduzećima, nekima pomogli i da postanu lideri na tržištu, pa se nadam da ćemo u tom smjeru i nastaviti“, poručio je Dautović.

Prezentacija programa podrške organizovana je u saradnji bjelopoljske nevladine organizacije Multimedijal Montenegro i Evropske banke za obnovu i razvoj.

SVE FOTOGRAFIJE POGLEDAJTE OVDJE:

Evropska unija u Crnoj Gori

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma CG