Organizovana posjeta mladih EU kutku

Organizovana posjeta mladih EU kutku. Po drugi put, organizovana je posjeta mladih EU kutku u Bijelom Polju. Cilj ove aktivnosti je bio da se učenici osnovnih I srednjih škola upoznaju sa aktivnostima projekta I uslugama koje nudi EU kutak u Bijelom Polju.

Projekat su mladima predstavili  članovi NVO MMNE Željko Đukić, Seida Džafić, Aida Idrizović I Ena Pušija, tom prilikom sui h upoznali  sa radom nevladine organizacije MMNE, ciljevima i planiranim aktivnostima projekta EU kutak. Obilazak je bio je fokusiran da podstaknemo mlade da posjećuju „EU kutak“, I iskoriste ovaj moderan kancelarijski proctor kako bi razgovarali o procesu EU integracija, razmjenili ideje a projektni tim MMNE im pomogao da ih realizuju. Predstavnici NVO MMNE  su pozvali mlade da se uključe u rad NVO MMNE, volontiraju ali I da prisustvuju događajima koje će realizovati ova organizacija u budućnosti kroz projekat EU Kutak. Tokom obilaska razmijenjena su mišljenja oko ulaska Crne Gore u Evropsku Uniju, većina mladih podržava ulazak Crne Gore u Evropsku Uniju, zbog mobilnosti, razvoja ekonomije, mogućnosti , studiranja u inostranstvu, povećanju plata, putovanja. Mladi su pokazali zabrinutost zbog odliiva stanovništva u druge države te su saopštili da je potrebno dodatno ubrzati process pristupanja.

“Puno smo govorili o problemima mladih, njihovim potrebema I potencijalima , ovi inputi su važni za dalje djelovanje naše NVO ali I samog projekta EU kutak kako bi osmislili nove aktivnosti koje će dodatno zanimati mlade” saopštila je Ena Pušija asistentkinja na projektu.

Predsjednik NVO MMNE Željko Đukić je saopštio da je vrijeme da se mladi još više aktiviraju, razmišljaju, budu produktvniji i inovativniji, tom prilikom je dodao da vjeruje u naše mlade, a da je svjestan da im nije data prilika da se pokažu.

Projekat „ EU info kutak na sjeveru Crne Gore” u Bijelom Polju finansijski je podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE.Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija.