OPŠTINA KOLAŠIN OTVORENA ZA SARADNJU SA NVO

Opština Kolašin malo aplicira, sa samo nekoliko projekata godišnje, ali dobije značajna sredstva, dok NVO organizacije više apliciraju ali manje povlače sredstava iz domaćih I međunarodnih fondova.

OPŠTINA KOLAŠIN OTVORENA ZA SARADNJU SA NVO

Na sastanku između donosioca odluka I mreže NVO “Tim za Evropu” koji je održan danas Kolašinu razmjenjena su iskustva u finansiranju NVO organiizacija na lokalnom nivou, učešću NVO u procesu donošenja odluka ali I rezultatima projekata koje NVO organizacije realizuju na teritoriji opštine Kolašin.

Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja u opštini Kolašin, Nataša Šuković kazala je da su NVO organizacije do 2018 godine imale na raspolaganju 2 000 eura godišnje, a da od 2018 godišnje opština raspodjeljuje 10 000 eura za projekte NVO I zaključila je da to ne posmatraju kao trošak već kao investiciju.

“Imamo zaista dobru saradnju sa NVO organizacijama Iz Kolašina ali I drugih gradova. U Kolašinu su registrovane 74 NVO od čega je manje od deset aktivno, a najaktivnije su iz oblasti zaštite životne sredine I kulture. Sve aktivne organizacije bez problema sarađuju sa našom opštinom, a tako će se I nastaviti. Mi smo mala opština I svjesni smo da je 10 000 eura godišnje malo, međutim kao I svaka lokalna samouprava na sjeveru, tako I opština Kolašin ima skroman budžet u skladu sa kojim izdvaja sredstva za finansiranje projekata NVO. Opština Kolašin malo aplicira, sa samo nekoliko projekata godišnje, ali dobije značajna sredstva, dok NVO organizacije više apliciraju ali manje povlače sredstava iz domaćih I međunarodnih fondova” saopštila je Šuković.

OPŠTINA KOLAŠIN OTVORENA ZA SARADNJU SA NVO

Mile Glavičanin, sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine u opštini Kolašin istakao je da su NVO dale značajan doprinos na lokalnom nivou kada je u pitanju životna sredina, međutim nije zadovoljan saradnjom između opština sjevera Crne Gore, malo je zajedničkih inicijativa I projekata, dodao je da bi trebali slijediti primjerh županija koje imaju sjajnu međuopštinsku saradnju zahvaljujući kojoj povlače značajna sredstva iz EU fondova.

Zdravko Janjušević direktor NVO Bjelopiljski demokratski centar, organizacije koja je članica NVO mreže “Tim za evropu” potencirao je da organizacije budu aktivne tokom cijele godine, a ne samo kada su projektno finansirane. Sa prisutnima je podjelio iskustva u finansiranju NVO organizacija I učešću u donošenju odluka na lokalnom I državnom nivou, a kazao je da u Bijelom Polju od preko 200 registrovanih organizacija samo 20 aktivno djeluje.

Željko Đukić predsjednik NVO MMNE, organizacije koja sprovodi projekat EU info kutak na sjeveru Crne Gore u sklopu kojeg je organizovan sastanak u Kolašinu, istako je da NVO sektor najbolje rezultate može dati upravo kada radi na razvoju I implementaciji projekata u partnerstvu sa lokalnim samoupravama I državnim organima. Donatori mnogo ozbiljnije shvataju projekte koji se sprovode partnerski, ipak opštine imaju veće budžete I to je u jednu ruku garant da tokom realizacije neće doći do finanijskog zastoja.

Sa druge strane, kaže da je već potencirao sa kolegama iz sektora da država uspostavi revolving fond za NVO organizacije iz kojeg bi mogli da pozajmljuju sredstva od države kada je porebno predfinansiranje aktivnosti. Naglasio je da je važno da organizacije učestvuju u kreiranju javnih politika, posebno lokalnih strategija I akcionih planova, da u tim dokumentima inkorporiraju potrebe građana da bi se kasnije tokom razvoja projektnih ideja pozivali na te konkretne dokumente I prepoznate potrebe građana.

Zaklučio je da je važno da I NVO I opštine u kontinuitetu rade na jačanju kapaciteta zaposlenih u sektorima za razvoj projekata jer se mnogi detalji u konkursima I metodologiji izrade projektniih prijedloga mjenjaju.

Mreža NVO sa sjevera Crne Gore “Tim za Evropu” forimarana je u sklopu projekta EU info kutak na sjeveru Crne Gore, koji realizuje NVO „Multimedijal Montenegro“ iz Bijelog Polja u partnerstvu sa NVO „Sjeverna zemlja“iz Berana. Na sastanku je prisustvovalo 14 predstavnika NVO I dva predstavnika opštine Kolašin.

Projekat „ EU info kutak na sjeveru Crne Gore”. U Bijelom Polju finansijski je podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE.

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO). U partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža. U saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori

SVE FOTOGRAFIJE POGLEDAJTE OVDJE: