Opština Berane prepoznaje značaj NVO

Danas je u Beranama, u press sali u sklopu Stadiona održan prvi sastanak mreže NVO “Tim za Evropu” sa donosiocima odluka opštine Berane. Mreža NVO sa sjevera Crne Gore “Tim za Evropu” forimarana je u sklopu projekta EU info kutak na sjeveru Crne Gore, koji realizuje NVO „Multimedijal Montenegro“ iz Bijelog Polja u partnerstvu sa NVO „Sjeverna zemlja“iz Berana.Prvi sastanak između donosioca odluka opštine Berane i mreže NVO organizacija „Tim za Evropu“, čiji su domaćini bili sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO Damjan Ćulafić i njegov zamjenik Predrag Šćekić, održan je danas u press centru Gradskog stadiona.Sastanku su prisustvovali predstavnici NVO sa sjevera, a domaćini Damjan Ćulafić Sekretar sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO organizacijama i njegov zamjenik Predrag Šćekić pažljivo su saslušali predloge, potrebe I izazove NVO organizacija. Tema sastanka je fokusirana na iskustva opštine Berane u finansiranju NVO organizacija, rezultatima finansiranih projekata, sveukupni doprinos NVO organizacija na teritoriji opštine Berane, učešće NVO organizacija u procesu donošenja odluka i sveukupni doprinos NVO sektora.Na sastanku se razgovaralo o iskustvima Opštine Berane u finansiranju NVO organizacija, rezultatima finansiranih projekata, učešću NVO u procesu donošenja odluka i sveukupnom doprinosu NVO sektora.Opštinski resorni sekretar Damjan Ćulafić, kazao je da će Opština Berane dati maksimalan doprinos realizaciji projekta „EU kutak na sjeveru Crne Gore“.„Mi ovaj projekat držimo za vrijedan i podrške i pomoći, posebno što se on fokusira na jačanje svijesti zajednice o važnosti evropskih integracija, u kom procesu se i Crna Gora nalazi. Istovremeno, smatramo da je veoma važan element realizacije projekta – podizanje svijesti građana o cijelom procesu integracija, znanja, dakle informisanosti, edukaciji i tome slično. Sekretarijat će se potruditi da, koliko god bude mogao i znao, kroz doprinos realizaciji ovog projekta, kao inicijalni korak, potpomogne proces EU integracija. Imali smo priliku da od naših partnera iz NVO “Multimedijal Montenegro” (MMNE) i njihovih partnera saznamo kakva su njihova očekivanja od nas, kao predstavnika vlasti i javnih organa, i u odnosu na to ćemo se odrediti“, rekao je Ćulafić. On naglašava da je težnja lokalne samouprave da saradnja sa NVO sektorom bude što tješnja, otvorenija i iskrenija, što je prema njegovim riječima već sada na zavidnom nivou.Predsjednik NVO Multimedijal Montenegro iz Bijelog Polja, Željko Đukić saopštio je da su kroz projekat „EU kutak na sjeveru“ uspjeli da decentralizuju dešavanja kada su u pitanju EU integracije, na koja smo navikli da se organizuju u Podgorici i primorskim gradovima.„Sada konačno i na sjeveru države, intenzivno i dinamično realizujemo niz aktivnosti kako bi promovisali taj proces i u krajnjem dali svoj doprinos u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji“.Đukić je dodao da su se danas u Beranama sastali kako bi članovi mreže nevladinih organizacija „Tim za Evropu“, koja je formirana u sklopu projekta „EU kutak na sjeveru”, razgovarali o sveukupnoj poziciji NVO organizacija na sjeveru države i razmijenili mišljenja sa donosiocima odluka Opštine Berane.„Zajedno sa kolegama iz nekoliko NVO organizacija sa sjevera i čelnicima opštinskog Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO otvorili smo nekoliko važnih tema a to su – finansiranje, sveukupni doprinos NVO u rješavanju izazova sa kojima se suočavaju naši građani ili ciljne grupe sa kojima se bave kolege iz NVO sektora. Možemo reći da smo imali jedan vrlo uspješan sastanak sa kojeg ćemo zaključke proslijediti svim relevantnim državnim i međunarodnim akterima, kako bi pokušali da unaprijedimo cjelokupnu situaciju kada je u pitanju NVO sektor. S druge strane, cilj nam je bio da u saradnji sa predstavnicima opština i države, NVO snažnije i bolje uzmu učešće u unaprjeđenju cjelokupne situacije u državi, posebno kada je u pitanju proces EU integracija“, otkrio je Đukić.Sastanku organizovanom u okviru projekta “EU info kutak na sjeveru Crne Gore”, koji je finansijski podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE, prisustvovali su predstavnici deset NVO sa sjevera.Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija.