OMOGUĆITI MLADIMA IZ CRNE GORE DA U NAŠOJ ZEMLJI ULAŽEMO ZNANJE I IDEJE

Demokratija pravi jaku vezu među ljudima. Međutim, ona im olakšava međusobni odnos. Duh demokratije ne može biti nametnut spolja. On mora izrasti iz unutrašnjosti naroda.
Problemi u našoj zemlji, u prosjeku svaki drugi mladi građanin Crne Gore navodi da je nezaposlenost najveći problem s kojim se mladi susreću, zatim slijedi još problema droga bolesti i nezavisnost dospjela je čak i na 11%, male plate loš ekonomski status 6%, obrazovni sistem 5%.


Evropska unija u prvom pogledu donosi slobodu kretanja, ekonomski rast i stabilnost države. EU bi pružila mnoge pogodnosti za Crnu Goru, konkretno za mlade kroz edukacijske promjene. Ideja koju šaljem nadležnim institucijama jeste lakše pronalaženje zaposlenja, jer kako sam naveo jedan od problema je stopa nezaposlenosti mladih u Crnoj Gori.
Zato pozivam sve nadležne institucije koje se bave mladim ljudima da nas podrže, da ne bi morali tražiti poslove i druge potrebe mladih u drugim zemljama, već naše znanje i ideje ulažemo u našoj Crnoj Gori.
Danijel Rmuš, član Savjeta mladih za EU.


NVO MMNE je u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija formirala Savjet mladih za EU sa ciljem da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija, studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Želimo da omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje sprovedu u djelo, mijenjaju zajednicu na bolje, utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinijeti sveukupnom razvoju Crne Gore.


Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.