Održan inicijalni sastanak mreže nvo sa sjevera Crne Gore“Tim za Evropu”

Juče je u bjelopoljskom EU kutku održan inicijalni sastanak NVO organizacija sa sjevera Crne Gore, sa ciljem da udruženo promovišu EU vrijednosti. Razlog za održavanje ovog sastanka je da civilni sektor preuzme vodeću ulogu u informisanju šire javnosti o samoj EU, prenošenjem važnosti EU integracija i dosadašnjoj pomoći EU Crnoj Gori. Civilni sektor na sjeveru Crne Gore ima važnu ulogu u edukaciji, informisanju i kreiranju javnog mnjenja o procesu integracija Crne Gore u Evropskoj Uniji. Na sastanku je prisustvovalo 25 organizacija iz Bijelog Polja, Berana, Rožaja, Petnjice, Plava i Pljevalja, dinamičnu diskusiju obilježila je polemika oko sveukupne, nezavidne pozicije NVO organizacija koje su na sjeveru države. Prije svega prisutni su se usaglasili da procedure koje bi se trebale primjenjivati kada je raspodjela sredstava NVO organizacija na lokalnom i državnom nivou nijesu jasne i da se ne primjenjuju na pravi način što je u odnosu na ono čemu svi težimo, a to je Evropska Unija suprotno jer u EU su procedure i pravila veoma precizna, a što je najvažnije svi ih se pridržavaju. Zaključak je da je važno da lokalne samouprave organizuju treninge za pisanje projekata za konkurse na lokalnom nivou, ali i da se organizuju treninzi za komisije koje raspodjeljuju sredstva NVO organizacijama iz lokalnog budžeta. Na državnom nivou, zaključeno ja da postoji prostor za manipulacije s obzirom da nezavisni ocjenjivači ne snose krivičnu odgovornost za svoje bodove koji često znaju biti veoma različiti I neusaglašeni te da i ne postoji kvalitetan mehanizam za žalbe na raspodjelu sredstava iz državnog budžeta. Zaključeno je da NVO organizacije sa sjevera moraju imati razvijene finanisijeske i administrativne kapacitete da bi na pravi način dale doprinos promociji i unaprjeđenju EU integracija međutim s obzirom na ovakav, nedovoljno kvalitetan sistem finansiranja NVO sektora taj doprinos nije niti će u budućnosti biti na zadovoljavajućem nivou bez obzira na želju i volju svih prisutnih organizacija na ovom sastanku. Posebno je iskazano nezadovoljstvo u odnosu na procenat projektata koji se finansiraju iz EU fondova jer veoma mali broj EU projekata koje dobijaju NVO sa sjevera Crne Gore. Na sastanku je bilo riječi i oko NVO organizacija čiji su osnivači zaposleni u lokalnim samoupravama I državnim institucijama, a koje su direktno ili indirektno povezane sa političkim partijama odnosno opštinskim I državnim službenicima te zbog njihovog uticaja dobijaju sredstva iz lokalnih I državnih budžeta, a rezultati tih projekata nijesu poznati široj javnosti I često nemaju nikakav uticaj na ciljnu grupu. Sa druge strane postoje oni NVO aktivisti kojima je djelovanje u ovom sektoru primarna djelatnost, a osnivačima NVO koji su zaposleni u opštinskim i državnim organima NVO je sporedna djelatnost, odnosno prilika za dodatni izvor prihoda. Zaključeno je da su istinski NVO aktivisti oni pojedinci ili grupe građana koji su sektoru iz plemenitih razloga i viših ciljeva, a ne zbog ličnih, političkih ili tuđih interesa i ciljeva. Debata se otvorila I oko pitanja projektnih ideja, zaključeno je da NVO sektor mora izaći sa novim, inovativnim i konkrenijim projektnim prijedlozima od kojih će ciljne grupe imati direktnu i dugotrajnu korist jer su se u prethodnih 10 godina skoro svi projektni prijedlozi svodili na treninge I seminare, to je već viđeno i bilo je dovoljno obuka i seminara, došlo je vrijeme da se konkretnije djeluje i da se same projektne ideje drugačije koncipiraju.Prisutni su na sastanku došli i do važnog zaključka, a to je da kada su upitanju konkretni, dobri i inovativni predlozi NVO organizacija odnosno njihovi projekti donosioci odluka to smatraju kao konkurentsku ideju koju često sabotiraju i žele da je prisovje uslijed političkih poena koje žele da ostvare. Često jedan od izgovora bude da to treba raditi država ili opština, a ne NVO sektor. Dakle kvalitetne i inovativne projektne ideje se smatraju kao konkurencija.NVO sektoru na sjeveru Crne Gore ne trebaju samo mladi ljudi I svježa krv što se često govori, sektoru, državi, privredi trebaju sposobni ljudi kojih je sve manje i manje jer je prisutan odliv stanovništva ka Podgorici, primorju i inostranstvu. Dakle pored sposobnih ljudi bez obzira na godište, da bi mnoge NVO inicijative i projektne ideje dale rezultat potrebna je i povećenost jer postoji prolem da je rad u NVO sektoru samo prelazno I kratkoročno rješenje dok se ne otvori neka pozicija u državnoj instituciji ili državnom preduzeću.Jednoglasno su se svi složili da nije ravnopravna zastupljenost NVO organizacija sa sjevera sa organizacijama iz Podgorice kada je u medijima I da mnoge inicijative, aktivnosti i saopštenja nijesu objavljene u medijima, dok je posebno konstatovano da javno servis prednjači, da je nedovoljna zastupljenost NVO organizacija sa sjevera u pitanju, a svi ga podjednako plaćamo. Upravo ako želimo da promovišemo EU vrijednosti, standard I prakse ne nailazimo na razumijevanje medija koji igraju veoma važnu ulogu u promovisanju EU integracija.Resorno ministarsvo za djelovanje NVO organizacije, na čijem je čelu ministarka Tamara Srzentić nije održala ni jedan sastanak sa NVO organizacijama sa sjevera, a mi imamo dobrih ideja, inicijativa i prijedloga međutim potpuno smo u drugom planu kada je u pitanju ovo ministarstvo jer je zaključeno da se javno pozove ministarka Srzentić da održi sastanak sa organizacijama sa sjevera, čuje naše predloge i probleme sa kojima se suočavamo. Prošlo je više od 6 mjeseci, a nijesmo imali sastanak sa njom ni sa premijerom Krivokapićem.Zaključeno je da je Evropska unija sistem u kom su jasno definisana pravila i procedure koje se primjenjuju u praksi i važe za sve od građana, donosioca odluka, političara i NVO organizacija međutim kod nas u Crnoj Gori to nije slučaj. Da bi dali svoj maksimalni doprinos potrebna je podrška države, lokalnih samouprava, EU delegacije i svih drugih međunarodnih partnera, trenutno se to ne dešava i možda je to jedan od razloga što se usporeno približavamo zajednici Evrpskih naroda. Šteta pa država i lokalne samouprave konstruktivnu kritiku doživljavaju lično umjesto da je prepoznaju kao ukaz da nešto u društvu ili sistemu nije dobro.Na sastanku je zaključeno je da jedan od ciljeva mreže bude jačanje kapaciteta NVO da budu profesionalnije, učinkovitije, odgovornije, nezavisnije i vidljiviji akteri u participativnom demokratskom procesu u zemlji.Moderator sastanka bio je predsjednik NVO MMNE Željko Đukić, zapisnik je vodila i sačinila Seida Džafić koordinatorka projekta “EU kutak na sjeveru Crne Gore”Organizacija ovog sastanka realizovana je u sklopu projekta “EU info kutak na sjeveru Crne Gore” koji sprovodi NVO Multimedijal Montenegro a finansijski je podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika –M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija.Sadržaj ovog saopštenja je isključiva odgovornost NVO Multimedijal Montenegro i ni na koji način ne odražava stavove CGO-a ili Evropske unije.