Objavljen treći EU bilten

Mjesečni informativni elektronski bilten posvećen novostima o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji i dostupnim sredstvima i fondovima za koje mogu da konkurišu građani, NVO organizacije. Poseban odjeljak ovog biltena posvećen je javnim pozivima za učešće u domaćim i  međunarodnim seminarama, treninzima i konferencijama za mlade.

Ovaj mjesečni bilten izrađuje se u sklopu projekta „EU info kutak na sjeveru Crne Gore“ koji sprovodi NVO Multimedijal Montenegro u partnerstvu sa NVO Sjeverna zemlja a  finansijski je podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE.

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika –M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija.

 Cilj projekta je jačanje kapaciteta i položaja civilnog sektora na sjeveru Crne Gore i preuzimanje aktivne uloge u edukaciji, informisanju i kreiranju javnog mnjenja o procesu integracije Crne Gore u Evropsku Uniju.  Kroz ovaj bilten želimo da približimo proces euro-integracija stanovnicima sjeverne Crne Gore, posebno mladima, uz povećanje informisanosti i podizanje svijesti šire javnosti o samoj Evropskoj Uniji, kao i o procesu pristupanja Crne Gore EU i pomoći EU Crnoj Gori.

Sadržaj ovog biltena je isključiva odgovornost NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) i ni na koji način ne odražava stavove CGO-a ili Evropske unije.

www.eukutak.me 

www.mmne.me

nvommne@gmail.com