NAPREDAK NIJE PUKO POPRAVLJANJE PROŠLOSTI, ON JE NEREKIDNO KRETANJE PREMA BUDUĆNOSTI!

“Mladi ljudi su snaga koja najviše treba da se zalaže za ulazak u EU, jer bi ulaskom Crne Gore u EU mladi i nezaposleni bili na najvećem dobitku. Zahvaljujući Evropskoj Uniji svi mogu iskoristiti pravo na slobodu kretanja među članicama, kao i osposobljavanje i studiranje u bilo kojoj članici EU-a, pod istim uslovima kao i njeni državljani. Tržište rada na nivou EU pruža mnoge prilike i trebamo ih iskoristiti. Napredak nije puko popravljanje prošlosti, on je neprekidno kretanje prema budućnosti! Sami možemo da uradimo malo, zajedno možemo mnogo više!”

Anesa Ličina, članica Savjeta mladih za EU.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.