NAJAVA: USPJEŠNO UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA I PREDSTAVLJANJE PRIMJERA DOBRE PRAKSE

NAJAVA: USPJEŠNO UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA I PREDSTAVLJANJE PRIMJERA DOBRE PRAKSE

Predstavnica Regionalne razvojne agencije Bjelasica – Komovi, Jelena Krvičević I predstavnica TA Rams Explorer Sabina Ramović ove srijede 27. aprila sa početkom u 12:00h predstaviće predstavnicima lokalnih samouprava. NVO organizacijama I medijima primjere dobre prakse upravljanja projektima finansiranim iz EU fondova.

NAJAVA: USPJEŠNO UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA I PREDSTAVLJANJE PRIMJERA DOBRE PRAKSE

Cilj ovog događaja je da se zaposlenima u lokalnim samoupravama i NVO organizacijama predstave rezultati uspješnih projekata. Realizovanih u oblasti ruralnog razvoja koje je sprovela RRA Bjelasica Komovi. Riječi će biti o strateškim partnerstvima, ciljnim grupama, indikatorima, outputima, inputima,  I drugim pitanjima važnim za razumjevanje projektnog ciklusa I istinskim rezultatima koji na kraju projekta utiču na rješavanje izazova sa kojima se susreće specifična ciljnih grupa.

Svi zainteresovani predstavnici lokalnih samouprava i NVO organizacija za učešće na ovom događaju mogu se prijaviti putem e-mail adrese eukutak.me@gmail.com

Projekat „ EU info kutak na sjeveru Crne Gore” u Bijelom Polju sprovodi NVO MMNE, a finansijski je podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori –. Od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE. Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO). U partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža. U saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Projekat finansira Evropska unija.