NAJAVA: USPJEŠNO UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA I PREDSTAVLJANJE PRIMJERA DOBRE PRAKSE

Predstavnici NVO Bjelopoljski demokratski centar u utorak 07. Juna sa početkom u 12:00h predstaviće zainteresovanim građanima, predstavnicima NVO organizacija i medijima primjer dobre prakse upravljanja projektom finansiranim iz EU fondova.

Riječi će biti o rezultatima projekta Resursni centar koji je NVO BDC kao lokalni partner realizovala u saradnji sa NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija iz Podgorice.

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori je projekat osmišljen da poboljša upravljačke i tehničke kapacitete organizacija civilnog drušrtva, saradnju sa akademskom zajednicom, lokalnim i nacionalnim vlastima, kao i da poveća povjerenje i podršku građana civilnom sektoru. On predstavlja svojevrsni servisni centar koji pruža svakodnevnu podršku organizacijama civilnog društva, ali i pojedincima aktivistima i aktivistkinjama u vidu programa: Help desk usluge, Izgradnja kapaciteta OCD i Podsticajni okvir za djelovanje civilnog društva u Crnoj Gori.

Svi zainteresovani predstavnici lokalnih samouprava i NVO organizacija za učešće na ovom događaju mogu se prijaviti putem e-mail adrese eukutak.me@gmail.com Projekat „ EU info kutak na sjeveru Crne Gore”u Bijelom Polju sprovodi NVO MMNE. Finansijski je podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE. Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO). U partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža. U saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija.